Veiligheid

Veiligheid

Werkgevers en opdrachtgevers zijn samen verantwoordelijk voor een veilige werkplek. In de Arbowet staan algemene bepalingen die van toepassing zijn bij bedrijven, stichtingen en verenigingen. Opdrachtgevers moeten werknemers en gasten beschermen tegen gevaren en risico’s. 

Hoe waarborgen wij uw en onze veiligheid?
Wij kunnen bij Dakdekkersbedrijf Titselaar mensen beschermen tegen gevaren en risico’s. Het begint met een veilige weg naar boven, een vaste trap of een ladderborgpunt. Er is valbeveiliging vanaf een hoogte van 2,5 meter verplicht. Werkzaamheden op het dak mag je 4 meter vanaf de dakrand, of risico verhogend gevaar uitvoeren zonder valbeveiliging. Deze ruimte kan worden aangegeven door middel van een looppad of andere signaleringen. Het kan dus heel verstandig zijn om daarbuiten permanente valbeveiliging te plaatsen. Afhankelijk van de ligging en het gebruik van het dak denken wij graag mee naar de beste oplossing. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld; borstwering, lijnsystemen en ankerpunten.

Mensen die gebruik maken van de beschermende mogelijkheden moeten geïnstrueerd zijn. Alle valbeveiligingen moeten jaarlijks gekeurd worden. We komen graag langs voor een dak risico inventarisatie en evaluatie (dak-RI&E) of een passend advies.

Neem contact op

Stel een vraag